گفتگویی با تنظیم‌کننده سرود «ایستاده‌ایم»

تنظیم‌کننده سرود «ایستاده‌ایم» با بیان اینکه این اثر یک ترکیب یا به اصطلاح یک فیوژن بود، گفت: جای نوعی از سرودها و کلیپ‌های انقلابی در فضای فرهنگی کشور خالی است.