«فرهنگ امروز» یک ساله شد

مجله «فرهنگ امروز» با انتشار هفتمین شماره خود، یک ساله شد.

بررسی «چپ نو» در ماهنامه «فرهنگ امروز»

«به نام چپ، به کام راست» عنوان پرونده‎ای است که سرویس اندیشه دومین شماره از ماهنامه علوم‌انسانی «فرهنگ امروز» به آن پرداخته است که ابتدا نگاهی کوتاه به برخی خاستگاه‎های تاریخی و مفهومی چپ نو و سپس وضعیت چپ نو در ایران داشته است.