با کدامین خاطره زندگی می‌کنی؟!

جنگ و اسارت با کسی تعارف ندارد. زن یا مرد بودن برایش فرقی ندارد. تفاوتی نمی‌کند فرد اسیر چه سن و سال و جنسیتی دارد.

مهم‌ترین اصل در تحقق سبک زندگی قرآنی

حافظ بین‌المللی قرآن به نقش مدارس در تربیت قرآنی افراد و مهم‌ترین اصل در پیاده‌سازی سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و گفت: اگر انسان خدا را بر تمامی اعمال خود ناظر بداند از خطا و لغزش دور شده و به سمت عمل به دستورات الهی حرکت می‌کند.

برگزيدگان جشنواره فيلم كيش معرفي شدند

نخستين جشنواره بين المللي فيلم كيش با معرفي برگزيدگان بخش هاي سينمايي- ويدئويي، سينمايي مناطق آزاد و اقتصادي، مسابقه بلند سينمايي بين الملل حكيم ابن سينا، مسابقه سينمايي خليج فارس، مسابقه سينمايي ايران، بخش پيامبر اعظم و جايزه فردوسي پايان يافت.