دلاویزترین علقه مادر و فرزندی

سازندگان شیار 143 به توفیقی از خداوند نائل شده‌اند و این البته، بدون اذن او نبوده است. خیلی‌ از فیلمسازان می خواسته اند که فیلمی تأثیرگذار بسازند اما موفق نبوده‌اند. قاعدتاً آنچه این توفیق را نصیب سازندگان شیار 143 کرده اخلاص سابق آنها برای خداوند تعالی است.

«امروز»؛ فیلمی با سه تفسیر متفاوت

«امروز» بیش از همه یک تله فیلم در موضوع حکم نکردن دربارۀ دیگران است، هرچند که بن‌مایه‌های نمادین (سمبولیک) هم دارد و حتی می‌تواند فیلمی در تمجید از مقام مادر تلقی شود. فیلم امروز، داستانِ زن بارداری را تصویر می‌کند که یک راننده تاکسی ناخواسته به ماجرای او وارد می‌شود.