جشنواره‌ای در ایران برای آمریکای جنوبی

پس از مراسم افتتاحیه، برنامه های این جشنواره در قالب اجرای موسیقی محلی، نمایش، جشنواره صنایع دستی، جشنواره غذا و نمایشگاه عکس برگزار می شود.