افزایش محبوبیت ایران برای گردشگران جهانی

رسانه کرد مدعی شد بعد از توافق‌نامه ژنو بین ایران و ۱+۵ پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، محبوبیت ایران برای گردشگران جهانی رو به افزایش است.