خوانندۀ زن انگلیسی داعشی دوآتشه شد

یک خواننده زن انگلیسی از طریق حساب کاربری خود در توییتر، از پیوستن خود به داعش خبر داد و هدف خود را «جدا کردن سر از تن کافران و آویختن آن بر دیوارهای شهر رقه» عنوان کرد.