دعوت دانشجویان مالزی از سعید جلیلی

دانشجویان مقیم مالزی پس از بحث و نظرهای طولانی، شما را واجد شرائط لازم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تشخیص داده و برای این امر مهم به وظیفه ملی و شرعی خود عمل خواهند کرد