آمریکایی‌ها درباره انتخابات ۹۲ چه می‌گویند؟

نگاه اندیشکده‌های غربی به انتخابات ایران اگرچه منفی به‌نظر می‌رسد اما فاقد الگوی واحد و دچار پراکندگی است.