پائولو کوئلیو و علل گسترش آثار او در ایران

آثار کوئلیو تاکنون در بیش از 150 کشور جهان و به 56 زبان ترجمه شده است. بیش از 100 میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به فروش رسیده است.27عوامل متعددى در فروش بالاى آثار کوئلیو دخیل است. شیوه هاى تبلیغى، که او و ناشرانش در سراسر دنیا از آنها استفاده مى کنند،