ساخت خط انتقال برق بین ایران و ارمنستان

در دیدار وزیر نیروی کشورمان با همتای ارمنستانی وی بر احداث خط سوم انتقال برق بین دو کشور و تقویت تبادل انرژی بین دو کشور تاکید شد.