درخواست کمک انتقال خون تهران از مردم

سرمای بیش از حد هوا باعث شده است تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه‌های انتقال خون کاهش یابد و مراکز درمانی با مشکلاتی روبرو شوند.