حكم تخليه تهران صادر شد

تهران 11 درصد جمعیت ایران را شامل می شود علاوه بر آن 25 درصد تولید سرمایه کشور در تهران است این یعنی هر روز تهران ثروتمندتر می شود در حالی که بودجه یک شهرستان به بودجه ای که برای پل صدر در نظر گرفته می شود نمی رسد.