هنر مقاومت قربانی کم کاری مسئولان

مدیرعامل انجمن تجسمی انقلاب‌اسلامی و دفاع‌مقدس گفت: جشنواره هنر مقاومت که به اعتقاد من اتفاق بزرگی در حوزه هنرهای تجسمی کشور است با کمترین امکانات در حال برگزاری و ادامه حیات است.