آیا ایران در فولاد به خودکفایی رسیده است؟

مطابق آمار انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد در سال جاری احتمالاً ۱۶٫۵ میلیون تن خواهد بود و این میزان تولید، تقریباً با میزان مصرف در سال گذشته برابر است. ولی نکته­‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد، کاهش چشمگیر مصرف فولاد ایران در ۳ سال گذشته است.