پست جدید مطبوعاتی برای فائزه هاشمی

فائزه هاشمی به ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد. روزنامه ایران در ادامه نوشت: همچنین اعضای این انجمن در آخرین نشست خود بدرالسادات مفیدی را به‌عنوان نایب رئیس این انجمن انتخاب کردند. عباس صفایی‌فر هم همچنان دبیر وسخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات باقی ماند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سال 1377 ایجاد […]