فیلمنامه شهید همت در مرحله نهایی

محمدرضا گوهری فیلم‌نامه نویس جدیدترین پروژه میرکریمی گفت: در حال حاضر مشغول نگارش نسخه نهایی فیلمنامه «شهیدهمت» هستم و تا یک ماه آینده به تهیه کننده تحویل می دهم.