سینمای بدون اخلاق و انسانیت

شهریار زرشناس: سینمایی که تعهد روشن عدالت‌طلبانه، انقلابی و حق‌طلبانه نداشته باشد، اخلاقی انسانی نیست.

«انسانیت» در اروپا در حال نابود شدن است

یک تحلیل‌گر انگلیسی برخورد اروپائیان با مهاجران به این قاره را خطری برای از دست دادن انسانیت عنوان کرد.

مهاجران افغان و نژادپرستی ایرانی

واقعیت آن است که رفتار ناشایست، تبعیض آمیز و مغایر با اصول و موازین حقوق پناهندگان ما با افغان ها خیلی عمیق تر از این حرف هاست.

بی‌شرمانه زیستن

آدمی که در طول هفتاد سال، حتی یک شکنجه گر را از خود نرنجانده و توی گوش یک خبرچین خودفروش نزده است، با چنگ و دندان به جنگ یک رباخوار کلاه بردار نرفته، پسِ گردن یک گران فروش متقلب نزده، و تفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار خودباخته ی وابسته به اجنبی نینداخته، با کدام تعریفِ آدمیت و انسانیت تطبیق می کندو به چه درد این دنیا می خورد؟