عکس: ذوق‌مرگی اصلاح‌طلبان از آزادی تیموشنکو

تحلیل گران سیاسی اوکراین را به آزمایشگاه انقلاب مخملی تشبیه می‌کنند. واکنش روزنامه‌های اصلاح طلب به این واقعه جالب توجه است.

احتمال یک انقلاب رنگی دیگر در اوکراین

از سرگیری ناآرامی های دوماهه اوکراین پس از وقفه کوتاه و شدت اعتراض معترضان این سوال را در محافل سیاسی و کارشناسی دامن زده است که آیا این کشور اروپای شرقی با انقلاب رنگی دیگری مواجه است؟