بازدید کاسترو از مرکز تحقیقات در هاوانا

رهبر انقلاب کوبا از موسسه تحقیقات صنعت غذایی این کشور بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با کارشناسان این مرکز، بر راه‌های توسعه تولید کمی و کیفی صنایع غذایی در کشور تاکید کرد.

پیوند انقلاب‌اسلامی‌ و آمریکای‌لاتین برای سقوط امپریالیسم

باید اشاره کرد که در اسناد لانه جاسوسی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در زمانی که سفارت‏خانه آمریکا را تسخیر کردند، در یکی از اسناد آمده است که مقامات سفارتخانه آمریکا در ايران مواظب روابط جمهوری اسلامی با انقلاب کوبا باشند. این مسأله ارتباط یا عدم ارتباط برای آمریکا خیلی حساس و مهم بوده است و ما مدت ها از آن غافل بوده ایم.