یک روحانی در کمپ معتادان

فیلم یک تلنگر و تذکر جدی در پشت لحن لطیف خود دارد. اینکه هنوز چه حوزه‌های ناشناخته و کشف نشده‌ای برای انجام کارهای فرهنگی وجود دارد و فعالان این عرصه از آن غافل هستند. عمل روحانی مستند اخراجی‌های 4 به خوبی نشان می‌دهد که کار فرهنگی و کمک به مکتب اهل بیت (ع) لزوما با انجام پروژه‌های سنگین و پر هزینه و یا تنها در مسجد و حسینیه صورت نمی‌گیرد.