آتش تفرقه‌ای که با صدور یک فتوا خاموش شد

صدور این فتوای فقهی و سیاسی بار دیگر نقش برجسته و نفس مسیحایی ولی امر مسلمین را در جهان اسلام نشان داد تا همگان بار دیگر به تأثیرگذاری رهبر جمهوری اسلامی در قلوب مسلمانان جهان و هوشیاری و مدیریت بی‌نظیر ایشان در تمامی لحظات ایمان آورند.

استقبال شیخ الازهر مصر از فتوای مقام معظم رهبری

شیخ الازهر از امام علی خامنه ای به خاطر فتوای مبارکی که در زمان مناسبش صادر شده است و باعث می شود شکاف اختلافات پر شود و درهای فتنه بسته شود قدردانی کرده است.