انگلیس اوراق قرضه اسلامی منتشر می‌کند

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قرار است یک «شاخص سهام اسلامی» در بورس لندن افتتاح کند. وی همچنین قرار است برنامه دولتش را برای انتشار اوراق قرضه اسلامی اعلام کند.