ممنوعیت تصویب قانون ضداسلامی در اوکلاهما

یک قاضی فدرال در ایالت اوکلاهما با صدور رایی این ایالت را از تصویب قوانینی که در تضاد با شریعت اسلامی قرار دارند، منع کرد.