معاون کلانتر ایالت تگزاس آمریکا کشته شد

معاون کلانتر منطقه هریس کانتی ایالت تگزاس آمریکا به ضرب گلوله فردی ناشناس، از پای درآمد.

ران‎پاول:انتخابات آمریکا در انحصار یک حزب است

نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا انحصار یک حزب در انتخابات آمریکا را نشان دهنده فساد این سیستم خواند.