هشدار به استفاده‌کنندگان از اینترنت‌ بانک

پلیس فضای تبادل اطلاعات در مورد استغاده از اینترنت بانک در اماکن عمومی هشدار داد و گفت:اماکن عمومی دارای اینترنت رایگان محل مناسبی برای اینترنت‌بانک نیستند.