مجله تصویری «دریچه» منتشر شد

نخستین شماره مجله تحلیلی «دریچه» بر روی سایت «سیمافکر» قرار گرفت. «دریچه»، مجله‌ای تصویری است که هر ماه به بررسی رویدادهای روز در حوزة اندیشه و علوم انسانی می‌پردازد.