چه عواملی راه را برای فساد باز می‌کند؟

نظام لیبرالی یک ویترین خیلی زیبایی است که در آن شعار های بسیار زیبایی وجود دارد که رهبری هم به عنوان یک کاخ شیشه ای از آن نام می برند. در واقع ما با یک شعار های خیلی زیبایی مانند شفاف سازی اطلاعات، بحث تجارت آزاد، رقابت پذیری، بازار کامل و تمام این ها مواجه هستیم. اما در عمل آن چیزی که شاهد هستیم این ها نیست، یعنی حتی بحث شفاف سازی اطلاعات به واقع این است که آن کارتل اقتصادی حاکم از شفافیت اقتصادی برخی از نهاد ها استفاده کند و بتواند به سود بیشتری برسد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.