تهران و ۷ شهر بزرگ در مرز هشدار آب

بررسی آمارها بیانگر این است که حجم بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در رتبه آخر ۴۶ سال گذشته قرار دارد و در واقع بدترین سال از لحاظ بارش‌ها تاکنون است.

وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی کشور

تا زمانیکه دیگران نسبت به این مساله احساس مسوولیت نکنند، نشان می دهد ما نتوانسته ایم این مطلب که ˈآب یک مسئله همگانی استˈ را در کشور فرهنگ سازی کنیم.

تهرانی‌ها گول برف اخیر را نخورند

با وجود بارش برف گسترده هفته گذشته در تهران، همچنان میزان بارندگی‌ها، 35.6 درصد نسبت به سال گذشته و 28.2 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته است.

علیرغم بارش‌ها، سال آینده پر آب نیست

خطر اصلی در جایی است که بنزین برخی پمپ بنزین‌ها به آبهای روان نشت می‌کند. این بنزین‌ها دارای مواد جایگزین سرب هستند، که به زمین نفوذ می کند و بسیار خطرناک است/ پس از ۲ ساعت بارش مداوم، ۶۰ تا ۹۰ درصد از آلودگی هوا کم می‌شود و غلظت آلاینده‌های هوا پایین می‌آید.

گزارش نیویورک تایمز از بحران آب در ایران

همه پول دنیا می تواند به دریاچه بریزد اما در خوشبینانه ترین پروژه ها نیز چند دهه یا بیشتر طول می کشد تا آب این دریاچه به سطح سابق آن برسد. مشکلات زیادی سر راه عملی شدن نجات دریاچه ارومیه وجود دارد.