راز «کفش‌های قهوه‌ای» در «سیداسمال»

«لباس‌سفیدها» آنهایی هستند که غروب سومین روز تابستان با «پیراهن سفید»، «شلوار مشکی» و «کفش قهوه‌ای» از پاتوق‌های کارتن‌خواب‌های «غریب‌پاشا»، «آزادگان» و «آنجلس» سر درآوردند؛ همان‌هایی که از راز «کفش‌قهوه‌ای»های بازار «سیداسمال» مطلعند.