گزارش تصویری: شهید حسن شاطری در لبنان

سردار شهید حسن شاطری (مهندس حسام خوشنویس) مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان به شهادت رسید. تصاویر زیر گوشه‌ای از فعالیت‌های این مجاهد شهید در لبنان می‌باشد.