پناهیان: دشمن کارش ایجاد سوء‌تفاهم است

حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه مردم جناح بندی ها را فراموش کنند و به کارآمدی افراد توجه داشته باشند، گفت: امیدوارم در این انتخابات از منازعات سیاسی فاصله بگیریم، عده ای فکر می کنند عرصه سیاسی عرصه بازی و کشمکش است که مردم باید به آنها بی اعتنایی کنند.

هشدار! ورود انحرافیون به شوراها

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بر اساس قانون ورود شوراها به مسایل و فعالیت‌های سیاسی ممنوع است و مردم بر اساس این اصل مهم به انتخاب افراد اصلح اقدام کنند.