ترس زنان معتادِ به بازی «پو» از بچه‌دارشدن

معاون اسبق مرکز رسانه‌های دیجیتال گفت: طبق گزارشات بین‌المللی، زنانی که «پو» بازی می‌کنند از بچه‌دارشدن به شدت می‌ترسند، چون می‌گویند:”من یک «پو» داشتم که شب و روزم را سیاه کرده بود، حالا فکر کنید دو-سه تا «پو» بخواهم به دنیا بیاورم.

«پو» سرگرمی تاسف‌بار برخی دختران

وسط جلسه نشسته است و تند و تند از حرف‌های رییس نت برمی دارد تا چیزی از قلم نیفتد. یکهو صدای آشنایی از گوشی بلند می‌شود که نشان می‌دهد بچه از خواب بیدار شده. وقتی این بچه از خواب بیدار می‌شود خودش را کثیف کرده و طبیعتا گرسنه است. زمان در اینجا حیاتی ست. باید هر چه زود‌تر به «پو» برسی تا وضعش خراب‌تر از اینکه هست نشود.