4 گام برای رونق بورس

وضع قوانین و مقررات حمایتـی، طراحی ابزارهای نوین برای جلب قشرهای مختلف به سرمایه گذاری در بورس، عرضه‌های اولیه به شرط رعایت اصـل جذاب بودن و هماهنگی بازار پول و سرمایه، از راهکارهایی است که به رونق بورس کمک می‌کند.

4000میلیارد وصولی اقساط مسکن‌مهر کجاست؟

بانک مسکن این روزها تبلیغات عجیبی را در پرداخت تسهیلات انجام می دهد؛ شیوه جدیدی که این بانک در جذب منابع و پرداخت تسهیلات به آن روی آورده است، اوراق حق تقدم است.

مسابقه بانک‌ها در رینگ افزایش نرخ سود

مسابقه افزایش نرخ سود بانک‌ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است، حال آنکه نرخ‌‌شکنی‌های هر روزه در بازار پولی آن هم درست زمانی که قرار است بار افزایش قیمت انرژی بر شانه‌‌های تولید هوار شود، ماجرای نگران‌کننده‌ای است.

جولان بانک‌های خصوصی روی آنتن سیما؟

مخاطب در طول گفتگوي برنامه و گزارش های پخش شده احساس مي‌كند كه بيشتر با يك “ویژه برنامه تبلیغی برای بانک‌های خصوصی و بانک اقتصاد نوین” مواجه است تا برنامه‌ای کارشناسی و چالشی برای پرداختن به موضوع بانکداري در كشور.