بانک و دانشگاه زنان راه‌اندازی می‌شود

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه راه‌اندازی بانک و دانشگاه زنان را از دولت نهم و دهم پیگیری می‌کردیم گفت: پس از مدت‌ها تلاش توانستیم موافقت ربیعی برای راه‌اندازی بانک و دانشگاه زنان را به دست آوریم.

تأسیس نخستین بانک انحصاری بانوان در هند

هند با هدف توانمندسازی اقتصادی میلیون ها نفر از زنان سراسر کشور که به خدمات مالی اولیه، از جمله حساب بانکی یا وام ها، دسترسی ندارند، نخستین بانک ویژه بانوان را در روز پنجشنبه راه اندازی کرد.