بانک‌های خصوصی تب دارند

اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به 78 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است.

جولان بانک‌های خصوصی روی آنتن سیما؟

مخاطب در طول گفتگوي برنامه و گزارش های پخش شده احساس مي‌كند كه بيشتر با يك “ویژه برنامه تبلیغی برای بانک‌های خصوصی و بانک اقتصاد نوین” مواجه است تا برنامه‌ای کارشناسی و چالشی برای پرداختن به موضوع بانکداري در كشور.