جایگزینی فرهنگ غرب به‌ جای فرهنگ اسلامی

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: محور اصلی فعالیت‌های دشمنان جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به‌ جای فرهنگ ناب اسلامی است.

تعارض فرصت‌ها و تهدیدها در فضای مجازی

گسترش روز افزون فناوری های اطلاعاتی و رشد شبکه های ارتباطی را می توان کاتالیزورهایی دانست که جوامع را در قرن حاضر بیش از پیش به سوی جهانی شدن سوق می دهند. در کشاکش بین جهانی شدن جوامع و مخالفان آن، باز هم نمی توان آثار چشمگیر فناوری های جدید در زندگی فردی و اجتماعی را نادیده انگاشت.

از تحریف باورهای‌دینی تا ترک مسائل‌شرعی

آسیب‌های عرفان حلقه در قلمرو مسائل دینی به تحریف باورهای دینی و بی‌مبالاتی نسبت به مسائل شرعی را در بر می‌گیرد.

زمانی که عهدشکنی زرنگی تلقی می‌شود!

خلف وعده در وجود بعضی از انسانها و با تکرار نهادینه شده و گاه این عمل ناپسند را دال بر باهوشی و دانایی خود بر سایر افراد می دانند.

جریا‌ن‌های دینی و شبه‏‌دینی در آمریکای لاتین

الآن انواع و اقسام فرق مذهبی و شبه‏مذهبی در آمریکای لاتین حضور دارند و از ساده‏اندیشی دینی و مذهبی و حتی به نوعی ول بودن عقیدتی ـ و اینکه مردم تحت لوای هیچ پرچم و جریان مذهبی قرار ندارند ـ دارند ‌‌نهایت استفاده را می‌برند و این وضعیت کمک کرده است تا گروه‌ها و فرقه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی بیایند مکاتب و ادیان خودشان را تبلیغ کنند و مراکزی برای خودشان دایر کنند.

اقتصاد سالم عامل سلامت باورهای دینی

در روایات اسلامی است که «من لا معاش له لا معاد له» کسی که نان ندارد دین ندارد و امام سجاد (ع) نیز فرمودند از فقر به خدا پناه می‌برم که اگر فقر آمد کفر هم به دنبالش می‌آید و پیامبر (ص) فرمود: اگر نان نبود مردم خدا را عبادت نمی‌کردند و این واقعیت دارد که وضعیت معیشتی بر ایمان عمومی مردم تأثیر دارد.