ایران به سازمان ملل هشدار داد

سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک نسبت به افزایش فقر مطلق در بسیاری از مناطق جهان هشدار داد و بحران‌های کنونی اقتصادی و مالی در جهان را از عوامل موثر بر توسعه اجتماعی کشورها قلمداد کرد.

خودسوزی مرد ایتالیایی در برابر پارلمان

یک ایتالیایی که در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و بیکاری در این کشور در برابر پارلمان خودسوزی کرده بود، روز گذشته جان باخت.

گرامیداشت نخستين ماه جنبش وال استريت

هواداران جنبش “وال استريت را تصرف کنيد” که به اوج رسيده و بسياري از مخافان منفعت‌طلبي شرکت‌هاي بزرگ را در سراسر دنيا جذب کرده است، روز دوشنبه نخستين ماه ظهور اين جنبش را گرامي داشته‌اند.