کاهش آسیب‌پذیری ایران از نوسان قیمت نفت

یک پایگاه خبری-تحلیلی آمریکایی گزارش داد که ایران برای کاهش ریسک اقتصادی ناشی از نوسان قیمت نفت در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را انجام داده و آسیب پذیری اقتصاد ایران کاهش یافته است.