۶۱ بدهی‌بانکی بیش از۱۰۰ میلیاردتومانی داریم

در طبقه بندی بانک مرکزی ، بدهکاران بالای 500 میلیون ریال یا 50 میلیون تومانی تا 173 مورد و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که عمده آنها حقوقی و از بنگاه ها و شرکت ها هستند.