ابراز تاسف آیت‌الله مکارم از برادرکشی در جهان

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با ابراز تاسف و تاثر شدید از رواج برادر کشی در جهان اسلام، اختلاف افکنی بین مسلمانان را توطئه دشمنان و بیگانگان دانست و تاکید کرد: مسلمانان همه با هم برادر هستند و مرزهای جغرافیایی نمی تواند آنها را از هم جدا کند.