«توبوب‌فا»ی برده‌های قرن ۱۸ همان مرگ بر آمریکای امروز ماست!

ریشه‌ها درباره مردی به نام «امورو» و زنی به نام «بینتا» است که در روزستای «ژوفوره» از گامبیا که قوم «مندینکا» در آن زندگی می‌کنند. داستان، رسوم، شیوهٔ تربیت، مراسمات مذهبی اسلامی و… آن‌ها را معرفی می‌کند. پی‌رنگ اصلی این داستان نسبتاً طولانی اسارت و سرنوشت بردگان آفریقایی است و خط تعلیق آن آزادی یا فرار/تن دادن به وضع موجود یا مرگ است که در طول چند نسل با جزئیات بسیار طرح‌شده است.

تناقضات کاپیتالیسم

نظریه پرداز آمریکایی معتقد است: سیستم و نظامی که به میلیونها نفر از مردم ضربه و صدمه بزند مطمئناً باقی نخواهد ماند. این را تاریخ به ما نشان داده است. نظامهای سرمایه داری نیز چنین هستند.

کامیابی‌ها و ناکامی‌های جنبش سیاهان آمریکا

سیاهان آمریکا اگرچه توانسته اند خاطره «برده داری» را از ذهن سفیدپوستان آمریکایی بزدایند لیکن 50سال پس از جنبش مارتین لوترکینگ هنوز نتوانسته اند «نژادپرستی» را در آمریکا از بین ببرند.

تفاوت حقوق‌ بشر اسلامی با الگوی غربی

در حقوق بشر اسلامی بشر باید حق نفس خودش را ادا کند در حقوق عبادات است که داریم الصلاة معراج المومن یعنی انسان باید با نماز به معراج برود. این مسئله در حقوق بشر اسلامی تأکید فراوان شده، یعنی انسان باید به روح و روان و جان خودش مثل تن خودش رسیدگی کند چیزی که در حقوق بشر غربی آن را نمی بینیم.

کشورهای کارائیب از اروپا شکایت می‌کنند

در این طرح آمده است قربانیان جنایات اروپایی‌ها علیه بشریت و نوادگان آنها حق قانونی برخوردار شدن از عدالت را به شکل دریافت غرامت و لغو بدهی دارند.

هالیوود از ننگِ آمریکا افتخار می‌سازد

فيلم مك كوئين در بستري از زندگي رو به پيشرفت با انگاره‌هاي گذشته همچون برده داري توامان است. در اين ميان قشر سياه پوست نيز به عنوان يك انسان سعي دارد خود را از اين بردگي و سياه روزي نجات دهد. به هر جهت انسان موجودي رو به تكاملي است و اين حس پيشرفت در سياهان با يك نوع فرار از حقارت و تحقير توامان است.

لیورپول یک خط شکنی خوب درباره تجارت برده

کار دکتر اسفندیاری مثل کار پیشین با موضوعی بدیع و جسارت و خط شکنی و پرداخت خوب به همراه بود. خوب است اسفندیاری همپای بحث های نظری در مورد جهانی شدن و مطالعات فرهنگی باز به آفرینش کارهایی بدیع از این دست به ویژه نحوه اعمال سلطه جهان غرب و رشد ظالمانه سرمایه داری ادامه دهد

یک رمان «نفس‌گیر» از برده‌های دیروز و امروز

«ریشه‌ها»ی آلکس‌هیلی اگرچه قدیمی است ولی گاهی برخی رمان‌ها ارزش معرفی دوباره دارد تا یادمان نرود که چه ظلم‌های عجیبی بر نژاد سیاه از آغاز برده‌داری تاکنون رفته است.

۸۸۰ هزار برده مدرن در اروپا

هفته نامه اشپیگل با استناد به گزارش کمیسیون ویژه تحقیق (CRIM) پارلمان اروپا از وجود ۸۸۰ هزار برده و حدود ۳۶۰۰ باند جنایتکار بین المللی در اروپا خبرداد.

گسترش برده داری نوین در اروپا

برده داری نوین و تجارت انسان در قاره اروپا به شکل خطرناک و هشدار دهنده ای روبه افزایش است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.