۸۸۰ هزار برده مدرن در اروپا

هفته نامه اشپیگل با استناد به گزارش کمیسیون ویژه تحقیق (CRIM) پارلمان اروپا از وجود ۸۸۰ هزار برده و حدود ۳۶۰۰ باند جنایتکار بین المللی در اروپا خبرداد.