تاریخ کربلا تنها متعلق به شیعه نیست

کارشناس دینی گفت: امام حسین(ع) در روز عاشورا تمامی انسان‌ها را به یاری طلبیدند و این طلب کمک برای حفظ و بقای دین راستین بوده است، داشتن صبر و تحمل از بزرگترین درس‌های عاشوراست.