برنامه های قرآنی ستاد دهه فجر ارتقا می یابد

معاون ارتباطات و فن آوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم از ارتقاء کمی و کیفی برنامه های قرآنی دهه فجر خبر داد.