تعهد پاکستان به تامین بمب اتم عربستان

تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اشاره به سرعت افزایش زراد خانه هسته ای پاکستان از احتمال تعهد این کشور به تامین بمب اتم عربستان سعودی خبر داد.