«برکت تل»؛ خدمات پزشکی از راه دور

اعطای مجوز فعالیت به نخستین اپراتور سلامت مجازی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صورت می‌گیرد و با اعطای این مجوز، اپراتور سلامت مجازی می‌تواند خدمات خود را آغاز کند.