درخواست اسد از «بریکس»

مشاور سیاسی رئیس جمهوری سوریه طی سفرش به آفریقای جنوبی نامه اسد به کشورهای عضو مجموعه بریکس برای مداخله در سوریه جهت متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور را به رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تقدیم کرد.