10 درصد زندانیان بی‌سوادند

به طور متوسط 10 درصد زندانیان مطلقا بی‌سوادند و نزدیک به 70 درصد کسانی که در زندان‌ها داریم جوان و زیر 40 سال هستند که 40 درصد این افراد حداکثر مدرک سیکل دارند.

کیف‌قاپی باعث انتشار ترس در جامعه می‌شود

کسانی که جنگ تحمیلی را لمس کرده‎اند می‎دانند، وقتی هواپیماهای جنگی برای بمباران منطقه‎ای در آسمان پدیدار می‎شدند با شکستن دیوار صوتی توحشی را در شهر ایجاد می‎کردند که افراد در جای خود میخکوب می‎شدند. حال نیز موتورسواران کیف‎قاپ، همان وضعیت قرمز را تداعی کرده و افراد با دیدن یک موتور پرسرعت در یک لحظه دست و پای خود را گم می‎کنند.

درس هایی که بزهکاران از رسانه‌ها می‌آموزند

تاثیر شگرف مطبوعات و نوشته ها بر میزان وقوع جرم و حتی کم و کیف آن است، نه اینکه همواره سخن مطبوعات مکتبی برای آموزش بزهکاران باشد اما می تواند افراد مستعد در این امر را به این راه سوق دهد