آموزش یگان‌های داعش به‌دست افسران‌صدامی

یک تیم از افسران ارتش صدام، مسئولیت آموزش یگانهای ویژه تکفیری‌ها در موصل را برعهده دارد.